Cash Handling

915 02580

Security & Safety

915 02580

VIKTIG MELDING COVID19 – levering av tjenester


Det er særdeles utfordrende tider vi alle er inne i, og Nokas som samfunnskritisk virksomhet, er pålagt å opprettholde normal drift så lenge som mulig for å utøve sin plikt ovenfor sine kunder i forhold til å sikre sirkulasjon av kontanter i samfunnet.


Verditransport og tekniske tjenester driftes som før, men med enkelte rutetilpasninger for å tilpasse fallende volum fra virksomheter som er pålagt å stenge med mer. Vi henstiller til at dere bestiller veksel og oppdrag så tidlig som mulig - senest to dager før levering slik at vi kan få tilstrekkelig tid til å planlegge de løpende endringene vi uansett vil ha i vår totale rutestruktur.


Videre vil det for enkelte ruter bli foretatt endringer av avtalte oppmøtedag for å sikre økt fleksibilitet i denne perioden. Alle vil fortsatt få utført sine oppdrag innenfor avtalt uke.Bestille veksel


AlarmstasjonNy bruker