Cash Handling

915 02580

Security & Safety

915 02580

Streiken rammer hardt – flere fylker uten kontantforsyning!


Vi må dessverre informere om at konflikten mellom NHO og NAF fortsatt ikke er løst. På mandag kveld kunngjorde NAF nye uttak i streiken og et større antall nye medarbeidere i verditransporten hos Nokas Verdihåndtering blir tatt ut.


Vi har i den pågående streiken gjort alt i vår makt for å minimere effektene for våre kunder. Vi har også kommunisert løpende med omverden om de risikoer som rammer samfunnet, nå som streiken har pågått såpass lenge.


Det nye uttaket har virkning fra lørdag 14/11. Flere av våre medarbeidere som er tatt ut i streik er nøkkelressurser i sentrale funksjoner i kontantforsyningskjeden til Nokas, noe som gir dramatiske konsekvenser og følgeeffekter.


Konsekvensene av det nye uttaket er at vi ikke lenger vil kunne opprettholde driften i flere fylker med den følgeeffekt at vi også ser oss nødt til å permittere alle medarbeidere som er knyttet til berørte virksomhetsområdene.


Det er med stor beklagelse vi informerer om at samtlige verditransportruter i følgende fylker vil være innstilt på grunn av streik fra lørdag 14/11: Oslo, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og Vestfold & Telemark

Verdier som kommer inn til tellesentralen i Oslo fredag ettermiddag vil også dessverre få forsinket opptelling. I tillegg vil enkelte verditransportruter i Vestland, Rogaland og Nordland fortsatt være berørt av streiken. Kunder berørt i disse områdene vil bli varslet.

Det er en fortvilet situasjon, men vi ser at vi ikke lenger kan drifte disse områdene på en forsvarlig måte. Det er med tungt hjerte vi har tatt denne beslutningen.Bestille veksel


AlarmstasjonNy bruker