Cash Handling

915 02580

Security & Safety

915 02580

Til våre kunder med konto i DNB


Det er behov for å verifisere fullmakten dere allerede har gitt Nokas til belaste konto ved kjøp av veksel og korrigeringer av feilutbetalinger. Hvitvaskingsloven §13 krever at det skal foreligge en fullmakt mellom deres bedrift og banken og ikke bare mellom Nokas og bedriften, slik det gjør i dag. Dette er nødvendig for at Nokas skal kunne fortsette å levere sine tjenester.
Dere vil i nærmeste fremtid motta et elektronisk signeringsoppdrag direkte fra DNB som skal signeres av signaturberettiget i selskapet.


Vi ber om at dere signerer oppdraget så raskt som mulig etter mottakelse, da vi etter den 1/3 2021 ikke vil kunne levere tjenesten uten at denne fullmakten er på plass.


Ønsker du å bli bedre kjent med hvitvaskingsloven finner du den herBestille veksel


AlarmstasjonNy bruker